POLECAMY

Czas przeczytać Biblię
(i powiem ci, jak to zrobić)
– Federico TartagliaDam ci koronę życia
– ks. Kazimierz Skwierawski
KONTYNUACJA PRENUMERATY
Jeśli jesteś już prenumeratorem wersji elektronicznej i chcesz opłacić abonament na kolejny rok, prosimy o wpłatę na konto podane poniżej.
Ważne! Przedłużając prenumeratę, nie trzeba rejestrować się ponownie. Dane do logowania pozostają niezmienne.

Prosimy o wpłatę 160 zł:
– na konto
Jednostka Działalności Gospodarczej Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydawnictwo św. Stanisława BM
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
PEKAO S.A. I O/Kraków
SWIFT: PKOPPLPW; IBAN: PL 44 1240 1431 1111 0010 0961 6841
W tytule: Prenumerata „Materiałów Homiletycznych” 2017 – wersja elektroniczna.

– za pomocą płatności elektronicznych:

Po zaksięgowaniu wpłaty pobieranie nowych numerów dwumiesięcznika zostanie aktywowane.

Osoba do kontaktu: Stanisława Smoleń, s.smolen@stanislawbm.pl, tel. 12 25 75 334.

Powrót na stronę główną