Zapraszamy

Szczęść Boże! Jeśli posiadasz aktywne konto w systemie, zaloguj się, klikając w Zaloguj się.
 

Informacja dla prenumeratorów wersji książkowej
Od początku 2020 roku do czasopisma „Materiały Homiletyczne” nie będzie dołączana płyta CD z zawartością numeru. W zamian za to bez dodatkowych opłat będzie można pobierać elektroniczną wersję dwumiesięcznika. Będzie to możliwe po zarejestrowaniu się (założeniu konta) na stronie. Roczna prenumerata obejmuje siedem plików. Każdy plik (doc) to jeden numer czasopisma.

Zamawianie prenumeraty wersji książkowej lub zmiana adresu wysyłki czasopisma
Aby zamówić prenumeratę lub zmienić dotychczasowy adres jej wysyłki należy zadzwonić pod numer 12 25 75 334 i podać swoje dane osobowe oraz adres do korespondencji. Można też przesłać e-mail z tymi informacjami na adres s.smolen@stanislawbm.pl. Standardowo prenumeratę roczną zaczynamy wraz z początkiem roku kalendarzowego. Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz rozpocząć prenumerowanie w innym momencie, prosimy o kontakt telefoniczny.

Zamawianie prenumeraty wersji elektronicznej
Aby zamówić prenumeratę wersji elektronicznej, wystarczy założyć konto na stronie. Standardowa prenumerata obejmuje siedem plików. Każdy plik (doc) to jeden numer czasopisma.

Zakładanie konta
Niezależnie od wybranego wariantu prenumeraty, by móc pobierać wersję elektroniczną czasopisma, należy utworzyć konto na stronie. Do utworzenia konta wymagana jest zgoda na Politykę prywatności. Aby założyć konto, należy przejść na stronę, klikając w link Zacznij teraz od utworzenia konta. Sugerujemy by jako nazwę użytkownika wpisać adres e-mail. Dalej należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie lub informacjami, które zostaną wysłane w wiadomości, potwierdzającej rejestrację. Będą w niej także dane potrzebne do uregulowania należności za prenumeratę. Po przejściu całego procesu utworzone zostanie konto bez możliwości pobierania czasopisma. Pobieranie treści zostanie włączone po potwierdzeniu opłaty.

Opłaty
Po założeniu konta w serwisie należy wpłacić odpowiednio:

160 PLN za prenumeratę elektroniczną,

210 PLN za prenumeratę książkową POLSKA (obejmuje wersję elektroniczną),

308 PLN za prenumeratę książkową EUROPA (obejmuje wersję elektroniczną),

413 PLN za prenumeratę książkową AUSTRALIA (obejmuje wersję elektroniczną),

322 PLN za prenumeratę książkową USA, KANADA (obejmuje wersję elektroniczną).

- Wpłata za pomocą płatności elektronicznych DotPay:

- Wpłata na konto (Uwaga! Nowy numer konta bankowego):
Grupa Fr3 sp. z o.o.
Wydawnictwo św. Stanisława BM
31-101 Kraków, ul. Straszewskiego 2/9
PEKAO S.A. I O/Kraków
SWIFT: PKOPPLPW; IBAN: PL 63 1240 4533 1111 0010 9722 5956
W tytule: Prenumerata „Materiałów Homiletycznych” (tu wpisujemy zakres)

Aktywacja elektronicznej wersji „Materiałów Homiletycznych”
Włączenie możliwości pobierania dwumiesięcznika następuje po zaksięgowaniu wpłaty (najpóźniej na drugi dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty).

Prolongata prenumeraty
Jeśli jesteś już prenumeratorem zarejestrowanym na stronie i chcesz opłacić abonament na kolejny rok, prosimy o wpłatę odpowiedniej kwoty wg instrukcji zamieszczonej powyżej.
Ważne! Przy przedłużaniu prenumeraty dwumiesięcznika nie trzeba rejestrować się ponownie. Dane do logowania pozostają niezmienne.
Po zaksięgowaniu wpłaty pobieranie nowych numerów dwumiesięcznika zostanie aktywowane.

Przypomnienie hasła
Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z instrukcji dostępnej na stronie: Odzyskaj hasło.

Kontakt
Stanisława Smoleń, tel. 12 25 75 334 (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00–14.00), s.smolen@stanislawbm.pl