POLECAMY
Sprawdziany niedzielne 2017/2018
Szkolny kalendarz liturgiczny
Zadzwoń po rabat!

PRENUMERATA PAPIEROWA
Aby założyć prenumeratę należy zadzwonić pod numer telefonu 12 25 75 316 i podać swoje dane osobowe oraz adres do korespondencji.

Należność należy wpłacać na konto (podane poniżej).

Można także odwiedzić nas w siedzibie Wydawnictwa (Kraków, ul. Totus Tuus 32) i tam zamówić prenumeratę.

Istnieje również możliwość wysłania Materiałów Homiletycznych poza granicę naszego kraju. Wówczas koszty prenumeraty powiększane są o koszty przesyłki.
UWAGA: Wysyłamy poszczególne numery po otrzymaniu należności.

Koszty prenumeraty są następujące:
WERSJA ELEKTRONICZNA – 160 PLN
POLSKA – 192,50 PLN
EUROPA – 248,50 PLN,
AUSTRALIA – 409,50 PLN,
USA, KANADA – 304,50 PLN

Konto:
KURIA METROPOLITALNA JDG KRAKÓW
Wydawnictwo św. Stanisława BM
31- 004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
PEKAO S.A. I O/Kraków; 
SWIFT: PKOPPLPW; IBAN: PL 44 1240 1431 1111 0010 0961 6841

Płatności elektroniczne: DotPay – POLSKA

Osoba do kontaktu:
Stanisława Smoleń tel. 12 25 75 334, s.smolen@stanislawbm.pl

Powrót na stronę główną